Vårt manifest

At ge hunden ett bättre och längre liv.

Din, hennes, hans, våran, min.

Välj oss av den anledningen.

Men du ska veta om att vi på samma tid försöker vara en aktiv del av lösningen på en bättre värld för naturen, de djur som lever i den, lantbruksdjur, och inte minst själar med 4 ben som månglar ett eget hem och basal omsorg.