Personuppgiftspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Ändamål 1: För att leverera våra tjänster och produkter

Vi behandlar dina uppgifter och levererar våra produkter. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna ge dig åtkomst till och säkerställa att du kan logga in på ditt konto, registrera och identifiera dig som kund/användare, behandla dina betalningar, möjliggöra kontofunktioner, besvara dina frågor och ge dig kundservice och support.

Vi behandlar följande uppgifter: 

 • Dina kontaktuppgifter: Så som namn, e-post och telefonnummer/mobilnummer.
 • Köphistorik.
 • Om du skickar e-post till oss behandlar vi innehållet i ditt meddelande.
 • Betalningsinformation, t.ex. information om ditt kredit-/betalkort och faktureringsadress. 
 • Inloggningsinformation och verifiering.

Vi behandlar inte några känsliga uppgifter. 

Vi behandlar dina uppgifter baserat på följande juridiska grunder:

 • Ditt godkännande (GDPR artikel 6.1.a)
 • För att kunna utföra vårt avtal med dig (GDPR artikel 6.1.b)
 • Uppfylla våra juridiska ålägganden (GDPR artikel 6.1.c), inkl. dansk marknadsföringslagstiftning, dansk bokföringslagstiftning, etc. 
 • För att själva fullfölja legitima affärsintressen rörande driften av vår webbsida och leverera våra tjänster till dig, eller i syfte att uppfylla juridiska intressen från tredje part, så länge dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätts av dessa intressen (GDPR artikel 6.1.f).
 • För etablering, utövande och skydd av rättsanspråk, där så är nödvändigt (GDPR artikel 9.2.f)

Vi sparar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål som behandlingen gäller.

Ändamål 2: Marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Detta inkluderar att skicka ut nyhetsbrev till dig och specialanpassad kommunikation för att tillgodose dina intresseområden, samt för att skicka ut relevanta produkt- och servicekampanjer och erbjudanden. 

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Dina kontaktuppgifter: Så som namn, e-post och telefonnummer/mobilnummer.
 • Köphistorik, sökhistorik på vår webbsida
 • Vilka nyhetsbrev du prenumererar på, om du valt att få reklam via e-post, om du efterfrågat demo, 
 • När du har gett ditt godkännande

Vi behandlar inte några känsliga uppgifter. 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande juridiska grunder:

 • Ditt godkännande (GDPR artikel 6.1.a)
 • För att kunna utföra vårt avtal med dig (GDPR artikel 6.1.b)
 • Uppfylla våra juridiska ålägganden (GDPR artikel 6.1.c), inkl. dansk marknadsföringslagstiftning. 
 • För att själva fullfölja legitima affärsintressen rörande driften av vår webbsida och leverera våra tjänster till dig, eller i syfte att uppfylla juridiska intressen från tredje part, så länge dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätts av dessa intressen (GDPR artikel 6.1.f).
 • Artikel 9.2.f (krävs för etablering, utövande eller skydd av rättsanspråk)

Vi sparar dina uppgifter så länge som du prenumererar på nyhetsbrev från ESSENTIAL FOODS. Om du vill avsluta din prenumeration sparar vi dina uppgifter i två år efter uppsägning, för att kunna påvisa att vi har följt dina önskemål. Detta är även för att säkerställa att du inte ska erhålla sagda material. Vi sparar dina uppgifter i upp till två år efter vår senaste kontakt med dig.

Ändamål 3: Förbättra, optimera eller modifiera hur man upplever vår webbsida, online-tjänster och appar 

Vi behandlar dina uppgifter för att förbättra och optimera vår webbsida. Vi använder uppgifterna för att hantera vår webbsida.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • När du besöker vår webbsida kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Detta inkluderar dina dators internetprotokolladress (IP), din webbläsares typ och version, din användaragent, sidor som du besöker, tid och datum för ditt besök, hur länge du var på respektive sida och annan information.
 • Information om kakor: Vi använder kakor för att samla in ytterligare användningsdata och för att hantera vår webbsida.
 • Vi får information när du interagerar med vår webbsida, t.ex. när du loggar in på ditt konto eller när du interagerar med e-postprenumerationer. Detta inkluderar information så som din IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk, operativsystem, hänvisande webbsida, besökta sidor, plats, enhetsinformation och information om kakor. 

Vi behandlar dina uppgifter baserat på följande juridiska grunder:

 • Ditt godkännande (GDPR artikel 6.1.a)
 • För att kunna utföra vårt avtal med dig (GDPR artikel 6.1.b)
 • Uppfylla våra juridiska ålägganden (GDPR artikel 6.1.c), inkl. dansk marknadsföringslagstiftning och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.
 • För att själva fullfölja legitima affärsintressen rörande driften av vår webbsida och leverera våra tjänster till dig, eller i syfte att uppfylla juridiska intressen från tredje part, så länge dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätts av dessa intressen (GDPR artikel 6.1.f).
 • Artikel 9.2.f (krävs för etablering, utövande eller skydd av rättsanspråk)

Dessa uppgifter sparar vi i upp till två (2) år och information om kakor sparas i enlighet med vår policy rörande kakor.

Varifrån vi samlar in dina uppgifter:  

 • Direkt från dig
 • Genom användningen av kakor som du fått information om när du besöker vår webbsida

Ändamål 4: Statistik 

Vi behandlar dina uppgifter för att skapa statistik om hur vår webbsida används.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • När du besöker vår webbsida kan våra servrar automatiskt logga standarddata tillhandahållen av din webbläsare. Det inkluderar dina dators internetprotokolladress (IP), din webbläsares typ och version, din användaragent, sidor som du besöker, tid och datum för ditt besök, hur länge du var på respektive sida och annan information.
 • Information om kakor: Vi använder kakor för att samla in ytterligare användningsdata och för att hantera våra tjänster.
 • Vi får information när du interagerar med vår webbsida, när du loggar in på ditt konto eller när du interagerar med e-postprenumerationer. Detta inkluderar information så som din IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk, operativsystem, hänvisande webbsida, besökta sidor, plats, enhetsinformation och information om kakor.

Vi behandlar dina uppgifter baserat på följande juridiska grunder:

 • Ditt godkännande (GDPR artikel 6.1.a)
 • För att kunna utföra vårt avtal med dig (GDPR artikel 6.1.b)
 • Uppfylla våra juridiska ålägganden (GDPR artikel 6.1.c), inkl. direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.
 • För att själva fullfölja legitima affärsintressen rörande driften av vår webbsida och leverera våra tjänster till dig, eller i syfte att uppfylla juridiska intressen från tredje part, så länge dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätts av dessa intressen (GDPR artikel 6.1.f).

Varifrån vi samlar in dina uppgifter:  

 • Direkt från dig
 • Användningen av kakor så som beskrivs när du besökt vår webbsida (självklart beroende på ditt godkännande av de olika kategorierna av kakor)

Vi sparar dina uppgifter i upp till tre (3) år från när du besökte vår webbsida och/eller använde våra tjänster och produkter.

Ändamål 5: Överensstämmelse

Data behandlas för att uppfylla lagstadgade ålägganden och krav, begäran från offentliga myndigheter, relevanta branschstandarder och våra interna policys, samt för att skydda vår verksamhet och våra rättigheter.  

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Dina kontaktuppgifter, så som namn, e-post och telefonnummer/mobilnummer
 • Köphistorik och användningen av våra digitala tjänster,

Tiden för lagring av uppgifter baseras på lagregler.

Ytterligare information

Vi säljer eller hyr inte ut dina uppgifter till andra parter. 

Vissa av dessa grunder till behandling av dina uppgifter överlappar, detta innebär att det kan förekomma flera orsaker som berättigar oss att behandla dina personuppgifter.

Vi kan använda dina uppgifter på andra sätt, men vi kommer att informera dig om sådana ändamål när vi samlar in dina personuppgifter. 

Om du vill få mer information om våra rättsliga grunder är du välkommen att kontakta oss (se vår företagsinformation i början av denna policy).

Observera att det kan finnas speciella omständigheter eller rättsliga krav som kan innebära att dessa perioder kan vara kortare eller längre, beroende på uppfyllandet av rättsliga krav för att säkerställa eller bibehålla information.

Dina rättigheter 

Du har följande rättigheter:

 1. Du har rätt till åtkomst och rättelse – Du kan alltid be oss att lämna ut de uppgifter via har om dig eller be oss att korrigera information som du anser vara felaktig. 
 2. Din rätt till radering – Under specifika omständigheter kan du be oss att radera dina personuppgifter. 
 3. Din rätt att dra tillbaka ett godkännande: Om vår behandling av dina uppgifter baseras på ditt godkännande har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Ditt tillbakadragande påverkar inte rätten till behandling som skett innan du har dragit tillbaka ditt godkännande. Allt du behöver göra är att skicka ett e-brev till service@essentialfoods.se
 4. Din rätt till inskränkning av behandling och invända mot behandling – Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter, du kan även ha liknande rätt att invända mot behandling. 
 5. Din rätt till dataportabilitet: Du kan begära ut dina personuppgifter och din information i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). 
 6. Där dina uppgifter behandlas i direkt marknadsföringssyfte kan du när som helst avvisa behandlingen av dina uppgifter i nämnda marknadsföringssyfte.

Inte bara hundmat

Vi producerar inte hundmat; vi producerar måltider. Måltider packade med näring som håller hundens blodsocker stabilt och endast innehåller ingredienser som gynnar och stärker din bästa väns hälsa. Näring är viktigt för hundens övergripande välbefinnande.

Se vårt urval