THE ESSENTIAL RECOMMENDATION PROGRAMME

Rekommendera en vän att använda ESSENTIAL FOODS.

Vi ger både dig och din vän 150 SEK.

VILLKOR

GE 150 SEK OCH FÅ 150

Rekommendera en vän att använda ESSENTIAL FOODS. Vi ger både dig och din vän 150 SEK att handla för hos oss på essentialfoods.se

BEGRÄNSNING AV VOLYMEN

Du kan rekommendera ett obegränsat antal vänner, men du kan max. spara 750 SEK per köp.

AKTIVERING AV BELÖNING

Du använder en unik rekommendationslänk när du rekommenderar en vän. När din vän har genomfört ett kvalificerat köp hos oss, där vi står för 150 SEK, aktiveras din belöning. Du får e-post från oss där vi bekräftar att du har 150 SEK till godo.

LOGGA IN

Du måste vara inloggad för att kunna använda pengarna som du har till godo.

ÖVERSIKT

Du kan alltid logga in och se hur mycket pengar du har till godo i din personliga rekommendationsöversikt.

KVALIFICERAD REKOMMENDATION

En kvalificerad rekommendation definieras som ett köp genomfört på essentialfoods.se av en person (en ”rekommenderad vän”), som kommer till vår webbsida genom att använda din unika rekommendationslänk. Du är begränsad till en kvalificerad rekommendation för varje rekommenderad vän. Med andra ord så räknas inte ytterligare/återkommande köp som en rekommenderad vän gör som fler kvalificerade rekommendationer.

TIDSBEGRÄNSNING

Den intjänade rekommendationsrabatten löper ut efter 6 månader. Vi kommer att skicka ut en påminnelse 60 dagar innan rabatten löper ut.

EN REKOMMENDERAD KUND KAN INTE VARA SAMMA SOM DIG SJÄLV

Den rekommenderade vännen och den som rekommenderar får inte vara samma person eller har samma hushållsadress.

KVALIFICERAT KÖP

För att du ska kunna använda och tjäna in rekommendationsbelöningar måste en beställning vara på ett högre belopp än 200 SEK i totalt värde, minus alla avgifter, däribland transport och returer.

ETT REKOMMENDATIONSPROGRAM FÖR ALLA

Detta program gäller inte enbart för befintliga kunder. Det gäller för alla som vill vara med och sprida kunskap om och stödja vår mission att förbättra och förlänga hundarnas liv.

RÄTTEN ATT ANNULLERA ELLER ÄNDRA VILLKOREN

ESSENTIAL FOODS förbehåller sig rätten att, när som helst, annullera THE ESSENTIAL REKOMMENDATION PROGRAMME, samt att ändra villkoren och förutsättningarna. Alla oanvända rekommendationsbelöningar kommer då att gå förlorade.

RÄTT ATT STÄNGA REKOMMENDATIONSKONTO

ESSENTIAL FOODS förbehåller sig rätten att stänga kontot för den som rekommenderat och/eller den rekommenderade vännens konto och att begära korrekt betalning, om någon av dessa personer försöker använda THE ESSENTIAL REKOMMENDATION PROGRAMME på ett tvivelaktigt sätt eller om man bryter mot villkoren, eller agerar i strid med gällande lagstiftning, vedertagna eller myndighetsbeslutade bestämmelser.

INGEN DELNING PÅ RABATTSIDOR

Rekommendationslänk som delas på kupong- och/eller rabattwebbsidor inaktiveras.